Naš projekt

Zakaj FOR-J?

Projekt FOR-J je namenjen širjenju informacij o učinkovitih tehnikah reševanja sporov med evropsko mladino.

S pozornostjo do vprašanj, ki izhajajo iz migracij in diskriminacije, si prizadevamo za spodbujanje razumevanja in enotnosti. Vendar se pri tem ne ustavljamo - pripravljamo tudi vrhunska digitalna orodja, s katerimi mladinske delavce opremljamo z veščinami, ki jih potrebujejo za spodbujanje miru in sožitja.

NASLOVNE TOČKE

Mladinska politika lahko prispeva k nemotenemu vključevanju migrantov in beguncev, zlasti na področju izobraževanja.
Mladinski delavci imajo na tej točki ključno vlogo pri premagovanju izzivov s spodbujanjem medsebojnega razumevanja, medkulturnega dialoga, vključevanja, enakosti za manjšine in ne nazadnje pozitivno vplivajo na preprečevanje konfliktov med mladimi in izboljšanje vključevanja mladih migrantov v družbo gostiteljico.

Zato se morajo mladinski delavci zavedati težav mladih migrantov in mladih na splošno, povečati svoje zmogljivosti za reševanje njihovih težav in se naučiti načinov obvladovanja konfliktnih situacij, ki jih je treba premagati, preden se pojavijo.

 • Slabo razumevanje kulturnih razlik in njihovega vpliva na osebno vedenje
 • Pomanjkanje znanja in izkušenj pri sodelovanju v mehanizmih za reševanje sporov
 • Slaba sposobnost izražanja svojih potreb in čustev
 • Slabo razumevanje posledic in nevarnosti konfliktov v vsakdanjem življenju
 • Nizko prepričanje, da lahko posameznik s svojim delovanjem dejansko oblikuje šolsko okolje
 • Nizko razvite pedagoške spretnosti (v smislu metodologij) za spodbujanje medsebojnega razumevanja med mladimi
 • Pomanjkanje znanja in izkušenj pri sodelovanju v mehanizmih za reševanje sporov
 • Pomanjkanje inovativnih orodij za sodelovanje z mladimi pri obvladovanju sporov
 • Slabo razumevanje sprememb, s katerimi so se institucije in šole soočile v zadnjih dveh desetletjih
 • Pomanjkanje metodologij za obvladovanje konfliktov, ki izhajajo predvsem iz različnih kulturnih okolij
 • Slabo razumevanje kulturnih razlik in njihovega vpliva

Naša dodana vrednost

Veččutni prostori

Veččutni prostori so vsestranska okolja, zasnovana tako, da spodbujajo vsa čutila, delujejo kot izobraževalna središča in prostori za druženje.
Spodbujajo introspekcijo in pogovor o osebnih in kolektivnih identitetah, vrednotah in zgodovini.

Ti prostori niso le inovativni, temveč tudi ključni za spodbujanje čustvenega počutja in vzpostavitev varnega okolja za razpravljanje o občutljivih temah.
Z dajanjem prednosti čustvenim izkušnjam in negovalnemu okolju spreminjamo pristop k reševanju konfliktov, povečujemo učinkovitost in opolnomočenje vseh udeležencev.

CILJNE SKUPINE

MLADINSKI DELAVCI

Cilj strategije EU za mlade 2019-2027 je opolnomočiti mlade z mladinskim delom, ki velja za ključno za pridobivanje spretnosti in preprečevanje izključenosti. Države članice in udeleženci programa Erasmus+ si prizadevajo za krepitev mladinskega dela z vlaganjem v inovacije, podpiranjem strokovnjakov in izboljšanjem priznavanja spretnosti.

MLADI IN MLADI MIGRANTI

Cilj projekta je opolnomočiti mladinske delavce in lokalno mladino, vključno z mladimi migranti, v štirih državah konzorcija. S poskusnim izvajanjem pobud na lokalni ravni bomo videli resnične učinke, saj bo usposabljanje za obvladovanje konfliktov koristilo ne le mladinskim delavcem, temveč tudi njihovim vrstniškim odnosom. Udeleženci bodo izbrani iz različnih mladinskih organizacij, pri čemer bo zagotovljena zastopanost iz različnih kulturnih okolij in ohranjena uravnotežena zastopanost spolov.

CILJI

Ozaveščanje mladinskih delavcev o mehanizmih restorativne pravičnosti in njihovi uporabi ter izmenjava dobrih praks.

Izboljšanje tehničnih spretnosti mladinskih delavcev za uporabo mehanizmov restorativne pravičnosti in inovativnih orodij.

Krepitev zmogljivosti partnerjev za skupno delovanje in krepitev njihove mreže, kar bo spodbudilo internacionalizacijo njihovih dejavnosti.