Ons project

Waarom FOR-J?

Het FOR-J project is op een missie om effectieve conflictoplossingstechnieken onder Europese jongeren te verspreiden.

Met een scherpe blik op kwesties die voortkomen uit migratie en discriminatie, zijn we toegewijd aan het bevorderen van begrip en eenheid. Maar daar houden we niet op - we ontwikkelen ook geavanceerde digitale tools om jongerenwerkers te voorzien van de vaardigheden die ze nodig hebben om vrede en harmonie te bevorderen.

AANPAKPUNTEN

Jeugdbeleid heeft het potentieel voor een soepele integratie van migranten en vluchtelingen, vooral in de onderwijssector.
Jongerenwerkers spelen op dit punt een cruciale rol in het overwinnen van uitdagingen door het bevorderen van wederzijds begrip, interculturele dialoog, inclusie, gelijkheid voor minderheden, en hebben uiteindelijk een positieve invloed op het voorkomen van conflicten tussen jongeren en het verbeteren van de integratie van jonge migranten in de gastsamenleving.

Daarom moeten jongerenwerkers zich bewust worden van de problemen van migrantenjongeren en jongeren in het algemeen, hun capaciteit vergroten om met hun problemen om te gaan en leren hoe ze conflictsituaties kunnen beheersen voordat ze ontstaan.

 • Weinig begrip van culturele verschillen en de invloed die ze kunnen hebben op persoonlijk gedrag
 • Gebrek aan kennis en ervaring om deel te nemen aan mechanismen om conflicten op te lossen
 • Slecht in staat om hun behoeften en gevoelens te uiten
 • Weinig inzicht in de gevolgen en de gevaarlijkheid van conflicten in het dagelijks leven
 • Weinig overtuiging dat individuele actie de schoolomgeving daadwerkelijk kan vormgeven
 • Weinig geavanceerde pedagogische vaardigheden (in termen van methodologieën) voor het bevorderen van wederzijds begrip tussen jongeren
 • Gebrek aan kennis en ervaring om deel te nemen aan conflictoplossingsmechanismen
 • Gebrek aan innovatieve instrumenten om jongeren te betrekken bij conflictbeheersing
 • Gebrekkig begrip van de veranderingen waarmee de instellingen en scholen de afgelopen twee decennia te maken hebben gehad
 • Gebrek aan methodologieën om conflicten te beheersen, die voornamelijk voortkomen uit verschillende culturele achtergronden
 • Weinig begrip van culturele verschillen en de impact die ze kunnen hebben

Onze toegevoegde waarde

Multisensorische ruimtes

Multisensorische ruimtes zijn veelzijdige omgevingen die ontworpen zijn om alle zintuigen te stimuleren en die functioneren als educatieve centra en sociale ontmoetingsplaatsen.
Ze zetten aan tot introspectie en gesprekken over persoonlijke en collectieve identiteiten, waarden en geschiedenis.

Deze ruimtes zijn niet alleen innovatief, maar ook cruciaal voor het bevorderen van emotioneel welzijn en het creëren van een veilige omgeving voor het bespreken van gevoelige onderwerpen.
Door emotionele ervaringen en een koesterende omgeving voorop te stellen, veranderen we de aanpak van conflictoplossing en vergroten we de effectiviteit en empowerment voor alle deelnemers.

DOELGROEPEN

JONGERENWERKERS

The EU Youth Strategy 2019-2027 aims to empower young people through youth work, seen as vital for skill-building and preventing exclusion. Member States and Erasmus+ participants are dedicated to enhancing youth work by investing in innovation, supporting professionals, and improving skills recognition.

JONGEREN EN MIGRANTENJONGEREN

Het project heeft als doel om zowel jongerenwerkers als lokale jongeren, inclusief migrantenjongeren, in de vier consortiumlanden te empoweren. Door initiatieven lokaal te testen, zullen we echt effect zien, waarbij niet alleen jongerenwerkers baat hebben bij trainingen in conflicthantering, maar ook hun leeftijdsgenoten. Deelnemers worden geselecteerd uit diverse jongerenorganisaties, zodat verschillende culturele achtergronden vertegenwoordigd zijn en er een evenwichtige verdeling is tussen mannen en vrouwen.

DOELEN

Jongerenwerkers bewuster maken van herstelrechtmechanismen en de toepassing ervan, en goede praktijken uitwisselen.

Vergroten van de technische vaardigheden van jongerenwerkers voor de toepassing van herstelrechtmechanismen en innovatieve instrumenten.

De capaciteit van partners opbouwen om samen te werken en hun netwerk versterken, om zo de internationalisering van hun activiteiten te stimuleren.