Proiectul nostru

De ce FOR-J?

Proiectul FOR-J are misiunea de a răspândi informații despre tehnicile eficiente de rezolvare a conflictelor în rândul tinerilor din Europa. Cu o atenție deosebită asupra problemelor care decurg din migrație și discriminare, ne dedicăm promovării înțelegerii și unității.

Dar nu ne oprim aici - dezvoltăm și unelte digitale de ultimă generație pentru a echipa lucrătorii de tineret cu abilitățile necesare pentru a promova pacea și armonia.

PUNCTE DE ADRESARE

Politica de tineret are potențialul pentru o integrare lină a migranților și refugiaților, în special în sectorul educațional.
Lucrătorii de tineret au roluri cruciale în acest punct pentru a depăși provocările prin promovarea înțelegerii reciproce, dialogului intercultural, incluziunii, echității pentru minorități și, în cele din urmă, au un impact pozitiv în prevenirea conflictelor între tineri și îmbunătățirea integrării tinerilor migranți în societatea gazdă.

Prin urmare, lucrătorii de tineret trebuie să conștientizeze problemele tinerilor migranți și ale tinerilor în general, să-și crească capacitatea de a se ocupa de problemele acestora și să învețe modurile în care pot gestiona situațiile conflictuale înainte de a apărea.

 • Înțelegere scăzută a diferențelor culturale și impactul pe care îl pot avea asupra comportamentelor personale
 • Lipsa de cunoștințe și experiență în participarea la mecanismele de rezolvare a conflictelor
 • Capacitate scăzută de a-și exprima nevoile și sentimentele
 • Înțelegere scăzută a impacturilor și pericolelor conflictelor în viața de zi cu zi
 • Credința scăzută că acțiunea individuală poate modela efectiv mediul școlar
 • Abilități pedagogice avansate scăzute (în ceea ce privește metodologiile) pentru a promova înțelegerea reciprocă între tineri
 • Lipsa de cunoștințe și experiență în participarea la mecanismele de rezolvare a conflictelor
 • Lipsa uneltelor inovatoare pentru a angaja tinerii în gestionarea conflictelor
  management
 • Înțelegere scăzută a schimbărilor cu care s-au confruntat instituțiile și școlile în ultimele două decenii
 • Lipsa metodologiilor pentru gestionarea conflictelor, în principal cele provenite din diferite medii culturale
 • Înțelegere scăzută a diferențelor culturale și impactul pe care îl pot avea

Valoarea noastră adăugată

Spații multisenzoriale

Spațiile multisenzoriale sunt medii versatile concepute pentru a stimula toate simțurile, funcționând ca centre educaționale și locuri de întâlnire socială. Acestea stimulează introspecția și conversația despre identități personale și colective, valori și istorii.

Aceste spații nu sunt doar inovatoare, ci și esențiale pentru promovarea bunăstării emoționale și stabilirea unui cadru sigur pentru discutarea subiectelor sensibile. Prioritizând experiențele emoționale și mediile îngrijitoare, transformăm abordarea rezolvării

GRUPURI ȚINTĂ

LUCRĂTORI TINERI

Strategia UE pentru tineret 2019-2027 are ca obiectiv responsabilizarea tinerilor prin intermediul activităților pentru tineret, considerate vitale pentru dezvoltarea competențelor și prevenirea excluziunii. Statele membre și participanții la programul Erasmus+ sunt dedicați îmbunătățirii activității pentru tineret prin investiții în inovare, sprijinirea profesioniștilor și îmbunătățirea recunoașterii competențelor.

TINERI ȘI TINERI MIGRANȚI

Proiectul urmărește să responsabilizeze atât lucrătorii de tineret, cât și tinerii locali, inclusiv tinerii migranți, din cele patru țări membre ale consorțiului. Prin pilotarea inițiativelor la nivel local, vom vedea un impact real, formarea în domeniul gestionării conflictelor fiind benefică nu numai pentru lucrătorii de tineret, ci și pentru relațiile cu colegii lor. Participanții vor fi selectați din diverse organizații de tineret, asigurând o reprezentare din diferite medii culturale și menținând un echilibru de gen.

OBIECTIVE

Sensibilizarea lucrătorilor din domeniul tineretului cu privire la mecanismele justiției reparatorii și la aplicarea acestora, făcând schimb de bune practici.

Creșterea competențelor tehnice ale lucrătorilor de tineret pentru aplicarea mecanismelor de justiție restaurativă și a instrumentelor inovatoare.

Dezvoltarea capacității partenerilor de a acționa în comun și de a-și consolida rețeaua, stimulând internaționalizarea activităților lor.