Privacybeleid

Verordening (EU) 2016/679

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming – Verordening (EU) 2016/679 – van toepassing op alle EU-burgers. Dit Privacybeleid van Privacy Ltd beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt in verband met het gebruik van onze diensten, opslaan, verwerken en beschermen.

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Beleid, kun je contactinformatie vinden op onze Contactpagina of ons rechtstreeks schrijven.

Lees dit Beleid zorgvuldig door voordat u onze Services gebruikt.

Het is belangrijk om te weten dat:

 • Als u niet akkoord gaat met het verwerken van uw Persoonsgegevens op de manier zoals beschreven in het Beleid, verstrek deze dan niet aan ons. Het verstrekken van Persoonsgegevens is vrijwillig met het oog op het gebruik van of de toegang tot onze Platformdiensten. Elke weigering om de Persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om de Diensten op ons platform te gebruiken, betekent een weigering om de relevante Diensten of Functionaliteiten te gebruiken.
 • In bepaalde gevallen is uw expliciete toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens niet nodig als er een andere wettelijke basis beschikbaar is, bijvoorbeeld: naleving van de wettelijke verplichtingen van de Beheerder; de noodzaak om een contract uit te voeren, etc.

Persoonlijke gegevens

 1. Soorten betrokkenen, categorieën van verwerkte gegevens, doel van de verwerking, houdbaarheid

  Afhankelijk van de manier waarop individuen gebruik maken van ons Platform en de diensten die het biedt, vallen ze in de verschillende categorieën die hieronder worden opgesomd. Afhankelijk daarvan worden de gegevens van de Onderwerpen verwerkt in afzonderlijke registers van persoonsgegevens, waarbij elke verwerking verschillende categorieën van gegevens, doeleinden en gronden, bewaartermijnen, waarborgen en andere kan omvatten.

  Dezelfde entiteit kan tegelijkertijd onder meer dan één van de genoemde divisies vallen. Zo is bijvoorbeeld elke kopende consument ook een bezoeker.

 2. Bezoeker

  – Een bezoeker is elke persoon die een webpagina laadt, een deel van het Platform, of verschillende secties en pagina’s bezoekt in zijn/haar webbrowser (hetzij door het e-mailadres rechtstreeks in de browser in te voeren, hetzij door naar een andere website of bron te verwijzen).

  – Gegevenscategorieën die kunnen worden verwerkt: Online identifiers opgeslagen in lokale cookies in het apparaat / de browser van de bezoeker; Locatie-informatie verstrekt door de bezoeker; Land / stad gegevens op basis van het IP-adres van het apparaat van de gebruiker, een integraal onderdeel van de informatie ontvangen van elke website; Informatie over acties ondernomen door de entiteit in het Platform; Voorkeuren va

  betrekking tot specifieke aspecten en instellingen voor platformfunctionaliteit; Informatie over het type browser / apparaat dat wordt gebruikt.

  – Verwerkingsdoelen: Leveren van basis- en nevenfuncties die nodig zijn voor het goed en correct functioneren van het Platform; Platform verkeerstellingen; Leveren van de noodzakelijke voorwaarden voor de implementatie van diensten op marketingplatforms.

  – Houdbaarheid: Tot de vervaldatum van elk cookie (maximaal 1 jaar vanaf het moment van opname), de media van de relevante informatie, of totdat het wordt verwijderd door de persoon op wiens apparaat / browser het is opgeslagen.

  – Wettelijke basis voor verwerking: Akkoord met het Cookiebeleid.

Uw rechten

Als wij uw Persoonsgegevens verwerken, hebt u de volgende rechten die u kunt uitoefenen door uw sollicitatie elektronisch in te dienen – bij infoforjproject@gmail.com of via de Contactpagina:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens: U hebt het recht om van ons een bevestiging te ontvangen of er persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens en informatie.
 • Recht op correctie van persoonsgegevens: Als u vindt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onnauwkeurig zijn, hebt u het recht om ons te verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren.
 • Recht om persoonlijke gegevens te wissen (recht om vergeten te worden): In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als u uw toestemming heeft ingetrokken (als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming) en er geen reden is om de verwerking voort te zetten, hebt u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u twijfels hebt over de juistheid van uw persoonsgegevens of bezwaar hebt gemaakt tegen ons legitieme doel voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken totdat u een oplossing hebt gevonden.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: In bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u twijfels hebt over ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking vanwege uw specifieke situatie.
 • Recht op gegevensoverdracht: Als uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt met uw toestemming of om onze contractuele relatie na te komen, hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat te verstrekken voor overdracht aan een andere gegevensbeheerder.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de

  relevante toezichthoudende autoriteit – Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens – of bij de rechtbank.

  IN AL DEZE GEVALLEN KUNT U UW RECHTEN AAN ONS VOORLEGGEN DOOR HET CONTACTFORMULIER IN TE VULLEN.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

We verstrekken geen gegevens aan derden, behalve in de volgende gevallen:

a. De in het voorgaande artikel beschreven bepaling die noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper

b. Als we een wettelijke verplichting hebben om gegevens vrij te geven of te delen;

c. Als we toestemming hebben gekregen van de betrokkene;

d. Digitaal gepseudonimiseerde gegevens van Bezoekers, Gebruikers en Abonnees van het

Platform kunnen automatisch worden verstrekt aan externe diensten van onze leveranciers die geïntegreerd zijn in het Platform met als doel onze bezoekersaantallen te tellen of voor advertentiedoeleinden. Meer informatie over deze externe diensten is te vinden in het Cookiebeleid, evenals instellingen voor opt-out van verschillende soorten diensten. Een dergelijke opt-out kan ook worden gedaan via externe tools (voor Google Analytics – hier ; voor advertentieplatforms van Google – hier ; voor advertentieplatforms van Facebook – hier ; voor andere platforms – hier en hier );

 

Gegevensbeveiliging

Wij van onze kant hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming van uw Persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking, toevallige of onwettige vernietiging of wijziging te waarborgen.

De informatie in elektronische vorm wordt opgeslagen in beveiligde datacenters in de Europese Unie. De gegevensoverdracht tussen servers en clientapparaat / browser is versleuteld met HTTPS.

Wanneer het bedrijf de IP-adressen van betrokkenen opslaat, gebeurt dit om gebruikers adequaat te kunnen helpen in verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld: onbedoelde aankopen, aankoopstatusrapporten, etc.). IP-adressen worden maximaal 1 jaar bewaard (deze periode is in overeenstemming met het gedrag van een deel van het publiek van het platform wat betreft de frequentie van aankopen en andere acties). IP’s worden onder geen enkele omstandigheid aan derden verstrekt, behalve zoals beschreven.

 

Cookies

De websites van het Platform, evenals de door hen gebruikte externe diensten, geleverd door derden, maken gebruik van cookies voor de tijdelijke opslag van kleine stukjes informatie, om correct te kunnen functioneren en de best mogelijke diensten te kunnen leveren.

Lijst met cookies:

– wordpress_test_cookie (duur: 1 jaar)

– wordpress_logged_in_ (duur: 1 jaar)

– wordpress_sec (duur: 15 min)

– wp_lang (duur: 1 jaar)

Alle toekomstige wijzigingen van dit beleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.