Politică de Confidențialitate

Regulamentul (UE) 2016/679

Începând cu 25 mai 2018, noul regulament privind protecția datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 – se aplică tuturor cetățenilor UE. Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care stocăm, procesăm și protejăm informațiile personale pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea serviciilor noastre.
Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la această Politică, puteți găsi informații de contact pe pagina noastră de Contact sau ne puteți scrie direct. Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică înainte de a utiliza Serviciile noastre.

Este important să știți că:

 • Dacă nu sunteți de acord cu procesarea Datelor Personale în maniera descrisă în Politică, vă rugăm să nu ni le furnizați. Furnizarea Datelor Personale este voluntară cu scopul de a utiliza sau accesa Serviciile Platformei noastre. Orice refuz de a furniza Datele Personale necesare pentru utilizarea Serviciilor pe platforma noastră ar însemna un refuz de a utiliza Serviciile sau Funcționalitățile relevante.
 • În anumite cazuri, consimțământul explicit pentru procesarea Datelor Personale poate să nu fie necesar dacă există o altă bază legală disponibilă, de exemplu: conformarea la obligațiile legale ale Administratorului; necesitatea de a executa un contract etc.

 Date Personale

 1. Tipuri de Subiecți, Categorii de date procesate, Scopul procesării, Durata păstrării
  În funcție de modul în care indivizii utilizează Platforma noastră și serviciile pe care le oferă, aceștia se încadrează în mai multe divizii enumerate mai jos. În funcție de acestea, datele Subiecților sunt procesate în registre separate de date personale, fiecare procesare putând include diferite categorii de date, scopuri și temeiuri, perioade de păstrare, garanții și altele. Aceeași entitate poate cădea în mai mult de una dintre diviziile enumerate în același timp. De exemplu, fiecare Consumator Cumpărător este, de asemenea, un Vizitator.
 2. Vizitator
  – Un vizitator este orice persoană care încarcă o pagină web, parte a Platformei, sau vizitează diverse secțiuni și pagini în browserul său web (fie prin introducerea directă a adresei de email în browser, fie prin referire la un alt site web sau resursă).
  – Categorii de date care pot fi procesate: Identificatori online stocați în cookie-uri locale în dispozitivul/browserul vizitatorului; Informații despre locație furnizate de vizitator; Date despre țară/oraș bazate pe adresa IP a dispozitivului utilizatorului, parte integrantă a informațiilor primite de la fiecare site web; Informații despre acțiunile întreprinse de entitate în Platformă; Preferințele subiectului privind aspectele specifice și setările pentru funcționalitatea platformei; Informații despre tipul de browser/dispozitiv utilizat.
  – Obiectivele procesării: Furnizarea funcțiilor de bază și auxiliare necesare pentru funcționarea corectă și adecvată a Platformei; Numărarea traficului pe platformă; Furnizarea condițiilor necesare pentru implementarea serviciilor pe platformele de marketing.
  – Durata de păstrare: Până la expirarea fiecărui cookie (până la 1 an de la momentul înregistrării acestuia), suportul informațiilor relevante, sau până când este șters de subiect în dispozitivul/browserul în care este stocat.
  – Baza legală pentru procesare: Acordul cu Politica de Cookie-uri.

Drepturile dumneavoastră

Dacă procesăm Datele dumneavoastră Personale, aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita trimițând cererea dumneavoastră electronic – la infoforjproject@gmail.com sau prin pagina de Contact:

 • Dreptul de acces la datele personale: Aveți dreptul să primiți confirmare de la noi dacă sunt procesate date personale despre dumneavoastră și, dacă da, acces la datele personale și informații.
 • Dreptul de a rectifica datele personale: Dacă constatați că datele personale pe care le procesăm pentru dumneavoastră sunt inexacte, aveți dreptul să solicitați corectarea acelor date personale.
 • Dreptul de a șterge datele personale (dreptul de a fi uitat): În anumite circumstanțe, cum ar fi dacă datele dumneavoastră personale au fost procesate ilegal sau v-ați retras consimțământul (dacă procesarea datelor personale se bazează pe consimțământ) și nu există un motiv să continuăm procesarea, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale de către noi.
 • Dreptul de a restricționa procesarea: În anumite circumstanțe, cum ar fi dacă aveți îndoieli cu privire la acuratețea datelor dumneavoastră personale sau v-ați opus scopului nostru legitim de procesare a datelor personale, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor personale până când se găsește o soluție.
 • Dreptul de a vă opune procesării: În anumite circumstanțe, cum ar fi dacă aveți îndoieli cu privire la interesul nostru legitim în procesarea datelor personale, aveți dreptul să vă opuneți acestei procesări din cauza situației dumneavoastră specifice.
 • Dreptul de transfer al datelor: Dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate prin mijloace automate cu consimțământul dumneavoastră sau în scopul îndeplinirii relației noastre contractuale, aveți dreptul să solicitați să vă furnizăm datele personale într-un format lizibil de mașină pentru transferul către un alt operator de date.
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Aveți dreptul să depuneți o plângere privind procesarea datelor personale de către noi la autoritatea de supraveghere relevantă – Comisia de Protecție a Datelor Personale, sau în instanță.
  ÎN TOATE ACESTE CAZURI, PUTEȚI EXERCITA ACESTE DREPTURI COMPLETÂND FORMULARUL DE CONTACT CU NOI

Transmiterea datelor personale către terți

Nu furnizăm date către terți, cu excepția următoarelor cazuri:
a. Furnizarea descrisă în articolul precedent care este necesară în scopul încheierii unui contract între Cumpărător și Vânzător
b. Dacă avem o obligație legală de a divulga sau partaja date;
c. Dacă am obținut consimțământul de la subiectul datelor vizat;
d. Datele pseudonimizate digital pentru Vizitatori, Utilizatori și Abonați ai Platformei pot fi furnizate automat serviciilor externe ale furnizorilor noștri integrați în Platformă în scopul numărării prezenței noastre sau în scopuri publicitare. Mai multe informații despre aceste servicii externe pot fi găsite în Politica de Cookie-uri, precum și setările pentru opt-out pentru diferite tipuri de servicii. Un astfel de opt-out poate fi realizat și prin unelte externe (pentru Google Analytics – aici ; pentru platformele de publicitate Google – aici ; pentru platformele de publicitate – aici ; platforme – aici și aici )

 

Securitatea Datelor

Din partea noastră, am luat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura protecția Datelor Personale împotriva accesului neautorizat sau divulgării, distrugerii accidentale sau ilegale sau modificării. Informațiile în formă electronică sunt stocate în centre de date securizate din întreaga Uniune Europeană. Transferul de date între servere și dispozitivul/clientul browser este criptat folosind HTTPS. 

Când Compania stochează adresele IP ale subiecților de date, acest lucru se face pentru a putea asista adecvat utilizatorii în diverse circumstanțe (de exemplu: achiziții neintenționate, rapoarte de stare a cumpărăturilor etc.). IP-urile sunt stocate pentru până la 1 an (această perioadă este consistentă cu comportamentul unei părți din audiența platformei în ceea ce privește frecvența achizițiilor și alte acțiuni). IP-urile nu sunt furnizate terților sub nicio circumstanță, cu excepția celor descrise.

 

Cookie-uri

Site-urile web ale Platformei, precum și serviciile externe utilizate de acestea, furnizate de terți, folosesc cookie-uri pentru stocarea temporară a unor mici bucăți de informații, în scopul funcționării corecte și furnizării celor mai bune servicii posibile.

Lista cookie-urilor:
– wordpress_test_cookie (durată: 1 an)
– wordpress_logged_in_ (durată: 1 an)
– wordpress_sec (durată: 15 min)
– wp_lang (durată: 1 an)
Orice modificări viitoare ale acestei Politici vor fi postate pe această pagină