SPOZNAJTE NAŠE PARTNERJE

Za doseganje dobrih ciljev je vedno bolje sodelovati.
Spoznajte partnerje, odgovorne za projekt.

TNC Talent and creativity

Organizacija je bila registrirana leta 2018 in vpisana v RUNTS avgusta 2023, njeni cilji pa so spodbujanje izobraževanja na področju talentov in ustvarjalnosti kot osnove za spremembe in nov pristop k trgu dela in osebni rasti.

 

Za spodbujanje tega, združenje deluje na področju izobraževanja, usposabljanja in evropskih projektov. TNC se je rodilo po rasti TIA Formazione, drugega združenja, ki je poglobilo številne teme, povezane z izobraževanjem, podjetništvom prek evropskih projektov in usposabljanjem. Združenje nima pridobitvenih namenov in ima izključno kulturne, civilne, solidarnostne in družbeno koristne namene.

MIITR

Mednarodni inštitut za uresničevanje trajnostnega razvoja (MIITR) je zasebna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2017 v Mariboru. Njegova glavna dejavnost so raziskave in razvoj na področju trajnosti, ki zajemajo okoljsko, ekonomsko, družbeno in v zadnjem času tudi pametno in digitalno razsežnost, zlasti pri obravnavi inovativnih oblik učenja.

 

Osebje MIITR ima visoko strokovno znanje, kompetence in strokovnost na področju ekonomskih, okoljskih, družbenih in računalniških ved ter vodenja projektov, promocije in razširjanja.

TotalEU Production

TotalEU Production Srl je podjetje za video produkcijo in komunikacijo, s sedežem v Bruslju, v Belgiji. Podjetje, ustanovljeno marca 2020, je odgovorno za zagotavljanje evropskih komunikacijskih strategij, multimedijskega pokrivanja in upravljanja družbenih medijev za javne in zasebne subjekte. Podjetje TotalEU je zaradi svoje mlade in dinamične ekipe snemalcev in videastov specializirano za avdiovizualno produkcijo vseh vrst, s posebnim poudarkom na dejavnostih evropskih institucij.

 

Ekipa TotalEU lahko pokriva dogodke vseh vrst s večkamerno tehnologijo, ki omogoča tudi profesionalno kakovost prenosa v živo in na spletu.

FUNDATIA PROFESSIONAL

Strokovna fundacija je nevladna, nepolitična in neprofitna fundacija, ustanovljena leta 1998 z namenom spodbujanja visoke kakovosti izobraževanja, medkulturne strpnosti in spoštovanja mladih, vseživljenjskega učenja, človekovih pravic, socialne vključenosti, boja proti stereotipom o spolu in diskriminaciji. Spodbuja: enakost in pravičnost spolov, povezovanje na lokalni in mednarodni ravni ter evropsko sodelovanje. ProF je odobrena in akreditirana s strani Ministrstva za šolstvo za področje “Nadaljnje izobraževanje” red. št. 3133/04.02.2000 Je član združenja QUEST (Romunsko združenje za kakovostne jezikovne storitve), ki je pridruženi član združenja EAQUALS (Evropsko združenje za kakovostne jezikovne storitve).

 

Je tudi članica organizacije ACWW (Associated Country Women of the World), saj se zavzema za človekovo dostojanstvo in blaginjo žensk, vključno z mladimi in migrantkami.

Solis SRLS

Družba SOLIS Srls s sedežem v Modeni v regiji Emilija-Romanja je dinamična organizacija z bogatimi izkušnjami na področju spodbujanja participativnih procesov in pobud za socialno vključevanje. Njihova skupna prizadevanja segajo v različne sektorje, vključujejo otroke, mlade, migrante, nevladne organizacije, javne uprave, socialna podjetja in izobraževalne ustanove.

 

S svojimi projekti, vključno s pobudami avtobiografskega gledališča, in vlogo koordinatorja pri skupnih podvigih SOLIS Srls uteleša napreden pristop k spodbujanju vključevanja, inovacij in pozitivne družbene preobrazbe.

European Migration Platform

Evropska platforma za migrante (EMP) je novoustanovljena nevladna organizacija (oktobra 2020) v Bruslju, katere cilj je spodbujati enako obravnavo, enake pravice in boljšo integracijo migrantov v Evropi, spodbujati družbeni in gospodarski razvoj z migracijami v Evropi ter podpirati migrante pri vključevanju v gospodarsko, socialno, kulturno in politično sfero družbe gostiteljice; vzpostaviti most med migranti in družbo države gostiteljice ob upoštevanju pomena smiselnih interakcij, empatije, občutka pripadnosti, vzajemnega razumevanja, vključevanja in blaginje družbe kot celote; spodbujati uveljavljene migrante k dejavni vlogi pri reševanju družbenih problemov in gostoljubnosti do novo prispelih migrantov in beguncev.

Pogovorite se z nami

Imate vprašanja? Vedno smo odprti za pogovor o vašem podjetju, novih projektih, ustvarjalnih priložnostih in o tem, kako vam lahko pomagamo.