Aktivnosti

Kako lahko dosežemo svoje cilje?

S sociološkega vidika se je izkazalo, da zgodbe vzpostavljajo ali krepijo družbene norme, ki podpirajo vedenje, ki se spodbuja. Z ustreznimi raziskavami in teoretično podlago lahko mediji, ki temeljijo na zgodbah, spreminjajo družbene norme, vrednote in prepričanja učinkoviteje kot tradicionalna sporočila, ki temeljijo na dejstvih.

 

Na evropski ravni manjka digitalno pripovedovanje zgodb, povezano z najboljšimi praksami za alternativne načine reševanja konfliktov med mladimi z uporabo načel restorativne pravičnosti in digitalnih metodologij. Zato bo znanje o reševanju konfliktov in pristopu restorativne pravičnosti predstavljeno tako, da ga bodo mladinski delavci lahko ustrezno absorbirali in prenesli v svoj delovni kontekst.

 

Digitalno pripovedovanje zgodb z uporabo kartiranja zgodb in vizualnega pripovedovanja zgodb je inovativen in ustrezen pristop. Tako kompleksno vprašanje postane oprijemljivo prek zgodb iz drugih kontekstov, ki ta koncept že uspešno uporabljajo, in navdihuje druge strokovnjake, da ga izvajajo tudi sami

Izvajanje akcijskih načrtov v štirih državah, kot so Belgija, Italija, Romunija in Slovenija, bo ustvarilo inovativne uspešne programe v mladinskih organizacijah za obvladovanje konfliktov, ki jih bo mogoče nadalje razvijati in ponoviti v drugih državah

Načela restorativne pravičnosti in metodologija veččutnega prostora imajo za mladinske delavce potencial za sodelovanje z mladimi migranti. Spodbujanje interakcije med lokalnim prebivalstvom in priseljenci ter omogočanje prepoznavnosti različnih kultur z gradnjo multisenzornih okolij se je izkazalo za zelo navdihujoč način učenja in doseganja tudi digitalnih veščin. Razvoj in testiranje metodologije v štirih državah predstavlja inovativen pristop k tej temi.

 

S projektnimi dejavnostmi bodo mladi in mladinski delavci bolje razumeli raznolikost in pridobili ustrezne spretnosti za reševanje težavnih situacij in učinkovito obvladovanje konfliktov, do katerih bi lahko prišlo, kar bo okrepilo občutek pripadnosti mladih migrantov. Ključno vlogo bo imela pilotna faza obeh akcijskih načrtov in smernic za razvoj in izvajanje multisenzoričnih prostorov.