Activiteiten

Hoe kunnen we onze doelen bereiken?

Vanuit sociologisch oogpunt is aangetoond dat verhalen sociale normen vaststellen of versterken die het gedrag dat wordt bevorderd ondersteunen.

Met het juiste onderzoek en de juiste theoretische onderbouwing kunnen op verhalen gebaseerde media sociale normen, waarden en overtuigingen effectiever veranderen dan traditionele, op feiten gebaseerde berichtgeving. Op Europees niveau ontbreekt een digitale storytelling met betrekking tot beste praktijken voor alternatieve manieren om conflicten tussen jongeren op te lossen, waarbij de beginselen van herstelrecht en digitale methodologieën worden toegepast.

Daarom wordt kennis over conflictoplossing en herstelrecht op zo’n manier gepresenteerd dat jongerenwerkers het adequaat kunnen opnemen en overbrengen naar hun eigen werkcontext. Digital Storytelling, gebruikmakend van story mapping en visual storytelling, is een innovatieve en geschikte aanpak. Zo’n complexe kwestie wordt tastbaar door verhalen uit andere contexten die het concept al met succes toepassen, en inspireert andere professionals om het zelf te implementeren.

De uitvoering van de actieplannen in vier landen, zoals België, Italië, Roemenië en Slovenië, zal leiden tot innovatieve en succesvolle programma’s binnen jongerenorganisaties voor conflictbeheersing, die verder ontwikkeld en gekopieerd kunnen worden in andere landen.

Herstelrechtprincipes en de multisensoriële ruimte-methodologie hebben het potentieel voor jongerenwerkers om zich in te zetten voor migrantenjongeren. Het aanmoedigen van de interactie tussen de lokale bevolking en immigranten en het zichtbaar maken van de verschillende culturen door het bouwen van multisensorische omgevingen is een zeer inspirerende manier gebleken om te leren en digitale vaardigheden te ontwikkelen. Het ontwikkelen en testen van de methodologie in vier landen vertegenwoordigt een innovatieve benadering van het onderwerp.

 

Door de projectactiviteiten zullen jongeren en jongerenwerkers hun begrip van diversiteit vergroten en de juiste vaardigheden verwerven om moeilijke situaties aan te pakken en effectief om te gaan met conflicten die zouden kunnen ontstaan, waardoor het saamhorigheidsgevoel van migrantenjongeren wordt versterkt. De proeffase van zowel de actieplannen als de richtlijn voor de ontwikkeling en implementatie van multisensorische ruimten zal een cruciale rol spelen.