Activități

Cum putem realiza planul nostru?

Din punct de vedere sociologic, s-a demonstrat că poveștile stabilesc sau întăresc normele sociale care susțin comportamentul promovat. Cu o cercetare și o fundamentare teoretică adecvate, mass-media bazată pe povești poate schimba normele sociale, valorile și credințele mai eficient decât mesajele tradiționale, bazate pe fapte.

 

La nivel european lipsesc povestirile digitale legate de cele mai bune practici pentru mijloace alternative de soluționare a conflictelor între tineri, prin aplicarea principiilor justiției restaurative și a metodologiilor digitale. Prin urmare, cunoștințele despre soluțiile de conflict și abordările justiției restaurative vor fi prezentate astfel încât lucrătorii de tineret să le poată absorbi în mod adecvat și să le poată transfera în contextul lor de lucru.

 

Povestirea digitală, folosind cartografierea poveștilor și povestirea vizuală, este o abordare inovatoare și adecvată. O problemă atât de complexă devine tangibilă prin intermediul poveștilor din alte contexte care aplică deja cu succes acest concept și inspiră alți profesioniști să îl implementeze ei înșiși.

Punerea în aplicare a planurilor de acțiune în patru țări precum Belgia, Italia, România și Slovenia va genera programe inovatoare de succes în cadrul organizațiilor de tineret pentru gestionarea conflictelor, care pot fi dezvoltate și reproduse în continuare în alte țări.

Principiile justiției restaurative și metodologia spațiului multisenzorial au potențialul de a implica tinerii migranți pentru lucrătorii de tineret. Încurajarea interacțiunii dintre populația locală și imigranți, precum și vizibilitatea diferitelor culturi prin construirea unor medii multisenzoriale s-a dovedit a fi o modalitate foarte inspirată de a învăța și de a obține, de asemenea, competențe digitale. Dezvoltarea și testarea metodologiei în patru țări reprezintă o abordare inovatoare a subiectului.

 

Prin intermediul activităților proiectului, tinerii și lucrătorii de tineret își vor spori înțelegerea diversității și vor dobândi abilități adecvate pentru a se angaja în situații dificile și pentru a gestiona eficient conflictele care ar putea apărea, consolidând sentimentul de apartenență al tinerilor migranți. Faza pilot atât a planurilor de acțiune, cât și a liniilor directoare pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a spațiilor multisenzoriale vor juca un rol crucial.