FOR-J PROJECT

Het stimuleren van alternatieve manieren van conflictoplossing door middel van Herstelrecht praktijken en innovatieve instrumenten

Wie zijn wij?

ONZE MISSIE

Ons doel is om jongeren in Europa te helpen beter met conflicten om te gaan, vooral als ze een andere achtergrond hebben of gediscrimineerd worden.

 

We willen fungeren als een brug om ideeën uit te wisselen over hoe problemen vreedzaam kunnen worden opgelost, door eenvoudig te gebruiken online tools te creëren om jongerenwerkers te helpen met nieuwe manieren om onenigheden aan te pakken en vrede op te bouwen.

ONZE DOELSTELLINGEN

We willen inspirerende verhalen, datagestuurde plannen en inclusieve ruimtes presenteren

om opvoeders en jeugdwerkers in staat te stellen om vrede en begrip tussen diverse gemeenschappen te bevorderen.

Goede praktijken, verteld in een boeiende digitale vertelvorm.
0
Actieplannen, uit te voeren in 4 landen.
0

Multisensoriële ruimtes

Tussen jongeren met verschillende culturele achtergronden

Wat doen we?

ONZE ACTIVITEITEN

Door middel van innovatieve technieken zoals het in kaart brengen van verhalen en het vertellen van visuele verhalen, delen we de allerbeste praktijken in het toepassen van herstelrechtmechanismen en alternatieve conflictoplossingsmethoden.

 

We slaan ook nieuwe wegen in met onze multisensoriële ruimte-methodologie, waarbij we jongeren meeslepende ervaringen bieden om conflictoplossing op unieke manieren te verkennen.

ONTMOET ONZE PARTNERS