FOR-J PROJEKT

Spodbujanje alternativnih načinov reševanja sporov s pomočjo praks obnovitvene pravičnosti in inovativnih orodij

Kdo smo?

NAŠE POSLANSTVO

Naš cilj je pomagati mladim v Evropi, da se bolje spopadajo s konflikti, zlasti kadar prihajajo iz različnih okolij ali se soočajo z diskriminacijo.

 

Želimo delovati kot most za izmenjavo zamisli o mirnem reševanju problemov, in sicer z oblikovanjem enostavnih spletnih orodij, ki bodo mladinskim delavcem pomagala pri novih načinih reševanja sporov in krepitvi miru.

NAŠI NAMENI

Predstaviti želimo navdihujoče zgodbe, načrte, ki temeljijo na podatkih, in vključujoče prostore, 

da bi vzgojiteljem in mladinskim delavcem omogočili krepitev miru in razumevanja med različnimi skupnostmi.

Dobre prakse, predstavljene v zanimivi obliki digitalnega pripovedovanja zgodb.
0
Akcijski načrti, ki se bodo izvajali v štirih državah.
0

Veččutni prostori

med mladimi iz različnih kulturnih okolij.

Kaj počnemo?

NAŠE AKTIVNOSTI

Z inovativnimi tehnikami, kot sta kartiranje zgodb in vizualno pripovedovanje zgodb, delimo najboljše prakse pri uporabi mehanizmov restorativne pravičnosti in alternativnih metod reševanja sporov.

 

Na novo se lotevamo tudi naše metodologije multisenzoričnega prostora, s katero ustvarjamo potopitvene izkušnje za mlade, ki na edinstvene načine raziskujejo reševanje konfliktov.

SPOZNAJTE NAŠE PARTNERJE